Какво добро театрални игри ?

Театрална игра винаги е приятен, смея често деца, са им постоянна любов.За какво?Децата виждат света през изображения, цветове, звуци.Децата се с...