клониране

възпроизвеждане Вегетативно - е да се увеличи броят на организмите от този тип чрез отделяне от вегетативните на тялото (вегетативно тяло е голям...

Възпроизвеждането на семена и спори

Размножаване чрез семена - е полово размножаване, в които има "усукване" на генетичен материал, който е от голямо значение за избора и ви позволя...