klonování

vegetativní rozmnožování - je zvýšit počet organismů tohoto typu prostřednictvím oddělení od těla vegetativní (vegetativní tělo je velká část jak...

Reprodukce semen a spor

Množení semeny - je pohlavní rozmnožování, ve kterém je "míchání" genetického materiálu, který má velký význam pro výběr a umožňuje, aby rostliny...