Φόβοι χρονών παιδί

φόβος του αποχωρισμού. Αυτό συμβαίνει μερικές φορές όταν ένας ευαίσθητος, εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας κάτω των 20 έως 25 μήνες, ξαφνικά χωρίζεται α...

πείσμα

Πείσμα μεταξύ δύο και τριών ετών. Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά δείχνουν συνήθως το πείσμα και άλλα σημάδια της εσωτερικής στέλεχος.Πείσμα και η...