Τι καλό θεατρικό παιχνίδι ;

Θεατρικό παιχνίδι είναι πάντα ευχάριστο, γελούν συχνά τα παιδιά, είναι σταθερή αγάπη τους.Για τι;Τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο μέσα από εικόνες, χρ...