κλωνοποίηση

αναπαραγωγή Βλαστική - είναι να αυξηθεί ο αριθμός των οργανισμών αυτού του τύπου με τη βοήθεια του διαχωρισμού από το βλαστικό σώμα (αγενούς σώμα...

Η αναπαραγωγή των σπόρων και των σπορίων

Πολλαπλασιασμός με σπόρους - είναι η σεξουαλική αναπαραγωγή, στην οποία δεν υπάρχει «ανακάτεμα» του γενετικού υλικού, το οποίο έχει μεγάλη σημασί...