Ταξινόμηση των φυτών εσωτερικού χώρου

Συζήτηση σχετικά με μια ποικιλία των χρωμάτων μπορεί να είναι διαφορετική: ή λίστα πάντα σε αλφαβητική σειρά, ή να διαιρεθεί σε ορισμένες ομάδες ...