Φαρμάκων από φαρμακευτικά φυτά στο σπίτι

σε κρύο πρώτων ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα κρύο νερό που βράζει και επιμένουν 4-12 ώρες, φιλτράρεται και χρησιμοποιούνται. Όταν θερμής επι...