Κατιφέδες ( Tagetes )

οικογένειας Aster.Ρόουντ κατιφέ. συνθήκες φυσικές κλιματικές: το κλίμα των εύκρατο γεωγραφικά πλάτη και υποτροπικές (επί του παρόντος τα είδη τω...

είδος φυτού και άνθους

οικογένεια sishohovye. φυσικές συνθήκες κλιματολογικές: υποτροπικές και εύκρατες κλιματικές ζώνες της Βόρειας-Ανατολικής Ασίας και της Βόρειας Α...