Zašto je mačka pere nakon obroka

Temeljem Litvanski narodna bajka čitanje ili pripovijedanja Priče s elementima dramatizacije. Target.Učite djecu da razumiju i koriste izraze ...

telefon

je pjesma K. Chukovsky izražajno čitanje njegovatelja DJECA sa elementima dramatizacije Target.Učite djecu odmah uključene u kolektivne drama...

znati sebe

improvizacije, dramatizacija SA lutaka BIBABO Target.Učite djecu da ocjenjuju svoje postupke i djela njegovih drugova, uspoređujući ih s ak...

U školi , promet bljeskalica

Slike za FLANELEGRAFE, DESKTOP KAZALIŠTE slike ili IGRAČKE Igra "Školska prometna Hitne svjetla."Multi-kata zgrade od papira i karton...

Dva pohlepna medvjed

Na temelju priča o mađarskom u obradi A. Krasnov i V. Vazhdaeva kazališta sjena Target.Nastaviti razvijati interes za književnost.Saznajte ...