Klasifikacija sobne biljke

govoriti o različitim bojama mogu biti različiti: ili navesti sve po abecednom redu, ili se može podijeliti u određene grupe, a karakteriziraju s...