Marigolds ( Tagetes )

Aster familien.Rhode tagetes. naturlige klimatiske forhold: klimaet i de tempererte breddegrader og subtropene (foreløpig typer subtropisk oppri...

phlox

sishohovye familien. naturlige klimatiske forhold: subtropiske og tempererte klimasoner i Nord-Øst-Asia og Nord-Amerika. skudd og blader, vanli...