výživa

1) Rovnováha medzi energiou pochádzajúce z potravín a energie spotrebovanej človekom v procese life 2) uspokojovanie potrieb organizmu v určitom ...

snívať

Spánok je potrebné a dôležité Biologická potreba, spoločne s potrebou kyslíka, vody, potravín.Trávime tretinu života vo sne, to znamená,20-25 rok...

osobné hygiena

Personal Care - široký pojem, ktorý zahŕňa implementáciu pravidiel, ktoré prispievajú k zachovaniu a posilneniu zdravia.Prioritou je rešpektovať ...

duševné zdravie

emocionálne sféry človeka - jedna zo záhad prírody.Všetky negatívny dopad na životné prostredie má vplyv na telo v areáli, ale stále hlavnou príč...