Teplota pre rastliny

teplomer - veľmi dôležitým nástrojom pre riadnu starostlivosť o rastliny.Ak otvorenom teréne rastliny pre každé prirodzené pôdno-klimatických z...

photoperiodism

Takže vedeckého jazyka, sa nazýva komplexné javy spôsobené zmenami okolitého svetla.Photoperiodism - rastlina biologická odpoveď organizmu na tie...