klonovanie

vegetatívny rozmnožovanie - je zvýšiť počet organizmov tohto typu prostredníctvom oddelenia od tela vegetatívny (vegetatívny telo je veľká časť a...

Reprodukcia semien a spor

Množenie semenami - je pohlavné rozmnožovanie, v ktorom je "miešanie" genetického materiálu, ktorý má veľký význam pre výber a umožňuje, aby rast...