kloniranje

vegetativno reprodukcijo - je povečati število organizmov te vrste z ločitvijo od telesa vegetativno (vegetativni telo je velik del katerega koli...

Razmnoževanje semen in spor

Razmnoževanje s semenom - je spolno razmnoževanje, v katerem je "prelaganje" genskega materiala, ki je velikega pomena za izbiro in vam omogoča, ...