Saft av frukt, bär , grönsaker

Enligt innehållet i vitaminer grönsaker och frukter kan delas in i följande grupper. första gruppen.Grönsaker och frukt levereras till den mänsk...